Zakat Fitrah untuk Fakir Miskin : donasi.id

 

Halo pembaca yang budiman, dalam artikel ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk kepedulian umat Muslim terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Mari kita simak penjelasan berikut ini:

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk syukur atas berkah dan nikmat yang diterima selama menjalankan ibadah puasa. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa dan harta dari sifat kikir serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat fitrah juga berfungsi untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan saat Idul Fitri.

Secara leksikal, zakat fitrah berasal dari kata “zakat” yang berarti “membersihkan” dan “fitrah” yang berarti “kemurnian”. Jadi zakat fitrah memiliki arti “membersihkan diri dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan”.

Nah, berikut ini adalah beberapa FAQ yang sering muncul terkait zakat fitrah:

FAQ Zakat Fitrah

Pertanyaan Jawaban
Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah merupakan zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk syukur atas berkah puasa.
Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 kg bahan makanan pokok setiap orang.
Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin yang memenuhi syarat sebagai mustahik.
Kapan waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah? Waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan.
Apa saja manfaat dari mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah memiliki manfaat antara lain sebagai bentuk syukur, membersihkan harta dan jiwa, serta membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan.

Syarat Mustahik Zakat Fitrah

Untuk menjadi mustahik zakat fitrah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Fakir: Tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Miskin: Memiliki harta benda, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

3. Amil: Orang yang ditugaskan sebagai pengurus dan penyalur zakat fitrah.

4. Mualaf: Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan dalam pembangunan akidah dan kehidupan Islam.

5. Budak: Orang yang terikat sebagai budak dan membutuhkan bantuan untuk memerdekakan diri.

Prosedur dan Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ada beberapa prosedur yang perlu kita lakukan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan benar:

1. Menentukan jumlah zakat fitrah yang akan dikeluarkan, yaitu 2,5 kg bahan makanan pokok.

2. Menyisihkan sebagian harta yang dimiliki secara khusus untuk zakat fitrah.

3. Mendistribusikan zakat fitrah kepada fakir miskin yang memenuhi syarat sebagai mustahik.

4. Mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan.

Fungsi dan Manfaat Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Fungsi sosial: Zakat fitrah bisa mengurangi kesenjangan sosial dan membantu meringankan beban hidup fakir miskin.

2. Fungsi ekonomi: Mengeluarkan zakat fitrah dapat membantu meningkatkan perekonomian umat Muslim dengan saling berbagi rezeki.

3. Fungsi spiritual: Mengeluarkan zakat fitrah merupakan kewajiban sebagai umat Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membersihkan jiwa dari sifat kikir.

Keutamaan Mengeluarkan Zakat Fitrah

Terdapat keutamaan dan fadhilah dalam mengeluarkan zakat fitrah, antara lain:

1. Pahala yang berlipat ganda: Mengeluarkan zakat fitrah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

2. Mendekatkan diri kepada Allah: Zakat fitrah merupakan bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Membersihkan harta dan jiwa: Mengeluarkan zakat fitrah memiliki manfaat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan keangkuhan.

4. Menjadi amal jariyah: Zakat fitrah dapat menjadi amal jariyah yang terus mendatangkan pahala setelah kita wafat.

5. Mendapatkan berkah dan rahmat Allah: Mengeluarkan zakat fitrah akan mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.

Penutup

Demikianlah artikel jurnal mengenai zakat fitrah untuk fakir miskin. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita dalam melaksanakan zakat fitrah dengan benar. Mari kita tingkatkan kepedulian sosial terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Salam hangat selalu!

Sumber :